Romlab

HQ Telenor Stockholm

Bygget sett fra Solnavägen

August 2018 flyttet Telenor Sverige inn i sine nybygde kontorlokaler på Solna utenfor Stockholm. På 10 000 kvm fordelt på 9 etasjer har ca. 900 medarbeidere tatt plass. Det nye kontoret er aktivitetsbasert og ambisjonen er å styrke samværet mellom medarbeiderne, oppmuntre til flere spontane møter, økt kreativitet og effektivitet.

Gjennom to år har vi bistått Telenor med å modernisere virksomheten og de nye arbeidsplassarealene. Fra å ha sittet i åpent landskap med faste plasser, har de nye arealene fleksible områder -og møblering som oppfordrer til et funksjonsbasert arbeidssett. Romlab har hatt hovedansvar for WPM (workplace management) i prosjektorganisasjonen, prosjektering av møbleringsplaner, innvendige overflater, belysning, planter, fast –og løs innredning, wayfinding og foliering.

Bygget, tegnet av Arkitektkontoret Nyrèns i Stockholm, er prosjektert for å oppfylle kravene for miljøsertifisering BREEAM-SE, nivå «very good».

Fotograf: Jason Strong

Hovedinngang
Venteområde ved resepsjon
Hovedinngang
Venteområde ved resepsjon
Sosial sone
Plassbygget bokhylle
Sosial sone
Plassbygget bokhylle
Arbeidsplasser i åpent landskap

Da vi startet var det et bygg med standard løsninger for innredning og overflater innvendig. Ett av de største grepene vi gjorde, var å definere kjernene i det sterile bygget, med en mørk grå overflate. Grå valchromat montert med synlig sort innfesting på veggene, bidro til materialitet i lokalene og skapte en større arkitektonisk tydelighet. Himlingen i disse områdene ble også gjort i tilsvarende grå fargenyanse. Lysere toner på gulv og dører, samt grafisk foliering ivaretar UU-krav. I kjerneområdene i arbeidsplassarealene er det også etablert et stort prosjektareal med plassbygde multifunksjonelle vegger, som har funksjoner både fra inne i prosjektsonen, men også fra utsiden mot arbeidsplassene.

For å bygge på et ønske om en mer levende og mangfoldig arbeidsplass, valgte vi å jobbe med et vidt spenn farger og mønstringer. All fast innredning er laget i eik eller grå valchromat, og det er ulltekstiler i alt av polstring. Det er også utstrakt bruk av gjenbruksmøbler fra det tidligere hovedkontoret. Kontoret er tegnet og innredet med fokus på åpne, fleksible lokaler som utnytter utsikten og dagslyset bygningens store glassfasade gir. I samarbeid med Telenor, har vi utviklet en arbeidsplass som har som ambisjon å gi riktige forutsetninger for en ny måte å jobbe på.

Det nye kontoret er aktivitetsbasert og ambisjonen er å styrke samværet mellom medarbeiderne, oppmuntre til flere spontane møter, økt kreativitet og effektivitet.

IARK

Sosial sone ved trapp
Plassbygget sittebenk ved trapp
Tekjøkken i sosial sone
Sosial sone ved trapp
Plassbygget sittebenk ved trapp
Tekjøkken i sosial sone
Kontoret er tegnet og innredet med fokus på åpne, fleksible lokaler som utnytter utsikten og dagslyset bygningens store glassfasade gir.

IARK

HQ Telenor Stockholm
house-of-fairytales
House of Fairytales
jacob-aalls-gate-92
Jacob Aalls gate 92
https://romlab.no/