Romlab

Bussveien

K Bussveien Collage

Mellomsjiktet

På strekningen mellom Sandnes og Stavanger har vi sett på muligheten til å utforme en langstrakt struktur som kan være differensiert avhengig av plassering. Den følger de samme prinsippene for utforming, noe som er med på å binde stedene sammen. Vi legger frem to forslag til utforming;


- Den urbane
- Den lokale

DEN URBANE / DEN LOKALE

Den urbane er en separat vei for buss. Her inviteres man inn fra flere kanter, og den trafikale situasjonen bidrar til å styrke holdeplassens situasjon i bybildet. Her kan trette ben få en hvilepause før man fortsetter byvandringen.

Den lokale er en midtstilt bussvei med sakset holdeplassutforming. Dette er en løsning som vil bli benyttet i stor grad på strekning. Den saksete utformingen bidrar til god trafikkmessig oversikt både for personer, bilister og busser ved at overgangene er samlet på midten. Ulike hulltagninger i veggen gir utsyn og innsyn på holdeplassen.

K Bussveien Tverrsnitt2
K Bussveien Tverrsnitt
K Bussveien Tverrsnitt2
K Bussveien Tverrsnitt
K Bussveien Konseptskisse

HOLDEPLASSEN
Strukturen er lang og lav, og tar med dette opp opplevelsen av busslinjen som en lang linje. Veggene er skiver som er forskjøvet fra hverandre og som ikke møtes. Disse bruddene synliggjør de ulike funksjonene og danner ulike sjikt og siktlinjer. Dybdevirkning som oppstår er med på å bryte ned flaten. En tykkere vegg inneholder funksjoner som billettautomat, informasjon og avfallshåndtering. Strukturen kan deles inn i tre deler; veggen, benken og taket. Den vertikale flaten møter de to horisontale flatene, og er med det det bærende elementet for konstruksjonen. I veggens bredde hviler en limtrebjelke som sammen med innfestede sekundærbjelker bærer taket.

MATERIALER
Forslaget baserer seg på en tydelig inndeling ved valg av materialer. De vertikale flatene fremstår tunge og massive ved bruk av betong. Med en struktur i seg blir flaten en taktil og samtidig en termisk opplevelse. I de horisontale flatene er det benyttet treverk. Dette benyttes også i himlingen og gir holdeplassen et lunt preg. Cortenstål benyttes i ledelinjer og i vangene som bærer benkene. Glass rammer inn både reklame og informasjon.

Bussveien
burgy-pilot-ny-burgerkjede
Burgy
bygdelagssamskipnaden
Bygdelagssamskipnaden
https://romlab.no/