Romlab

Libris cafe, Grensen

Logo på bakvegg

Hverdagskaffe

Ny kaffebar i bokhandlkjeden Libris. Innredningen er en videreføring av et konseptet som ble utarbeidet til et pilotprosjekt i Moss. Vi har utviklet fast og løs innredning; bord og benker, hyller, lamper og disker.

Libris cafe, Grensen
leilighet-frogner
Leilighet Frogner
libris-cafe-moss
Libris cafe, Moss
http://romlab.no/