Romlab

House of Fairytales

Hagen

Samspill

Åpen idekonkurranse for nytt H.C. Andersen museum med tilhørende park i Odense. Den nye bygningskroppen flyter forsiktig mellom eksisterende bygninger og trer inn i den grønne hagen. Den nye strukturen danner større og mindre rom med ulike karakterer og planter som knytter inne og ute sammen til en helhet. Hvert besøk til museet vil være unikt, samspillet mellom hagen og bygningen vil gi varierte opplevelser avhengig av vær og årstid. Hvert besøk til museet vil være unikt, samspillet mellom hagen og bygningen vil gi varierte opplevelser avhengig av vær og årstid.

Snitt A-A
Snitt C-C
Snitt A-A
Snitt C-C
Samspillet mellom hagen og bygningen vil gi varierte opplevelser avhengig av vær og årstid

Arkitekt

House of Fairytales keiserens nye klær
House of Fairytales keiserens nye klær
House of Fairytales
finn
Finn.no
jacob-aalls-gate-92
Jacob Aalls gate 92
http://romlab.no/